ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัทของเรา
dot
bulletที่มาของบริษัท
bulletกรรมการบริหาร
bulletโรงงานและขบวนการผลิต
bulletที่อยู่ของบริษัท
bulletติดต่อกับเรา
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A)
bulletมอบเบสคอนพี-เอ ให้กระทรวงสาธารณสุข
bulletมอบเบสคอนพี-เอ ให้กรุงเทพมหานคร
bulletHome
มอบเบสคอนพี-เอ ให้กรุงเทพมหานคร

 

นายวินัย วิริยกิจจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเบสคอน พี-เอ จำนวน 1,200 ขวด มูลค่า 105,600 บาท  

ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาโรคน้ำกัดเท้า

โดย ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด
20/6 หมู่ 2 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2447-4892-93
โทรสาร 0-2881-6668
E-mail : thaibiocon@yahoo.com
Website : http://www.thaibiocon.com